PRODUCENT:
- detektorów gazu
- systemów zabezpieczenia gazowego
IMPEX-ELECTRONICS Janusz Wójcik
(58) 622-82-90 , (58) 622-75-21
jw@impex-electronics.pl
Partyzantów 35, 81-423 GDYNIA

SZG-2/2P CENTRALKA


Rodzaj:SYSTEM
Typ:SZG-2/2P CENTRALKA
Gazy:wszystkie
Zasilanie:230V/50Hz
Cena:1100.00 zł netto (brutto + 23% VAT)
WięcejInstrukcja

System Zabezpieczenia Gazowego SZG – 2/2P  jest urządzeniem sygnalizacyjno-sterującym i przeznaczony jest do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych w instalacjach zasilanych np. gazem ziemnym, propanem-butanem lub innymi gazami.W przypadku wycieku gazu z instalacji System reaguje automatycznie i natychmiast powodując odcięcie gazu dopływającego do instalacji, powiadomienie użytkowników i jednostek nadzorująco-kontrolujących o stanie zagrożenia w strefie dozorowanej.System może być stosowany do gazów palnych lub toksycznych takich jak: metan, propan-butan, tlenek węgla, dwutlenek węgla, wodór, siarkowodór, chlor, etanol, freon, aceton, amoniak, spaliny ropy i benzyny, opary alkoholu, opary farb i rozpuszczalników itp.System Zabezpieczenia Gazowego SZG – 2/2P składa się z Centralki oraz Czujek Buforowych.  Do jednej CENTRALKI można podłączyć 30 Czujek Buforowych.W wersji specjalnej (niestandardowej) można podłączyć do 50 Czujek Buforowych.SZG-2/2P przeznaczony jest do zainstalowania w pomieszczeniach i przestrzeniach, gdzie  istnieje niebezpieczeństwo ulatniania się i kumulowania gazów palnych i/lub toksycznych np. w kotłowniach, halach ogrzewanych promiennikami gazowymi, garażach, domowych instalacjach gazowych (kuchnie, łazienki), lokalach usługowych i użyteczności publicznej itp.                    Centralka Systemu zabezpieczenia Gazowego oznaczona jest symbolem: SZG-2/2P CENTRALKA.Czujka Buforowa oznaczona jest symbolem: CB 2P oraz informacją rodzaju wykrywanego gazu np.:CB 2P metan               - czujka metanu (gazu ziemnego),CB 2P propan-butan           - czujka propanu-butanu,CB 2P CO                  - czujka tlenku węgla,CB 2P CO2                - czujka dwutlenku węgla,CB 2P H                     - czujka wodoru,CB 2P H2S                 - czujka siarkowodoru,CB 2P Cl                    - czujka chloru,itd.W przypadku ulatniania się metanu - wystąpienia w okolicy którejkolwiek z Czujek Buforowych stężenia gazu np. 1% metanu w powietrzu - zostaje załączona sygnalizacja alarmowa przekroczenia tego progu.Załączenie alarmu sygnalizowane jest na wzbudzonej Czujce Buforowej CB 2P przez zaświecenie  dwukolorowej diody LED na czerwono oraz zapalenie się odpowiedniej diody LED (wskazującej, który próg stężenia gazu w powietrzu został przekroczony) na płycie czołowej Centralki.Oprócz załączenia sygnalizacji optycznej na czas trwania alarmu uaktywnione zostają także dwa niezależne wyjścia sterujące (Próg 1) beznapięciowe NO i NC do sterowania innymi urządzeniami zewnętrznymi np. sygnalizatorami, centralą alarmową, centralą przeciwpożarową, centralą telefoniczną itp. Na czas trwania alarmu zostają załączone wyprowadzenia COM (wspólne) i NO (zestyki normalnie otwarte), oraz rozłączone wyprowadzenia COM i NC (zestyki normalnie zamknięte).System może być stosowany do gazów palnych lub toksycznych takich jak: metan, propan-butan, tlenek węgla, dwutlenek węgla, wodór, siarkowodór, chlor, etanol, freon, aceton, amoniak, spaliny ropy i benzyny, opary alkoholu, opary farb i rozpuszczalników itp.System Zabezpieczenia Gazowego SZG – 2/2P w wersji podstawowej składa się z Centralki oraz Czujek Buforowych.  Do jednej CENTRALKI można podłączyć 30 Czujek Buforowych.W wersji specjalnej (niestandardowej) można podłączyć do 50 Czujek Buforowych.