PRODUCENT:
- detektorów gazu
- systemów zabezpieczenia gazowego
IMPEX-ELECTRONICS Janusz Wójcik
(58) 622-82-90 , (58) 622-75-21
jw@impex-electronics.pl
Partyzantów 35, 81-423 GDYNIA

Detektor tlenku węgla (garażowy)


Rodzaj:STACJONARNY
Typ:CGS-2/1 2P CO ABS
Gazy:tlenek węgla
Zasilanie:230V/50Hz
Cena:550.00 zł netto (brutto + 23% VAT)
WięcejInstrukcja

 Jest to garażowy detektor tlenku węgla (CO), 2-progowy, sygnalizacyjno-sterujący, zasilany z sieci 230V/50Hz.W przypadku wystąpienia stężenia tlenku węgla w powietrzu powyżej pierwszego progu alarmowego (np. 100 ppm) detektor załącza swój alarm akustyczno-optyczny (buczek i czerwona dioda LED) oraz wyjście sterujące NO-COM-NC - PRÓG 1.  Wyjście to załącza pierwszy bieg wentylatora wyciągu.Jeżeli stężenie tlenku węgla wzrośnie i osiągnie wartość drugiego progu alarmowego (np. 200 ppm), wówczas detektor załączy drugie wyjście sterujące NO-COM-NC - PRÓG 2.  Wyjście to załaczy drugi bieg wentylatora wyciągu i tablice ostrzegawcze: "NIE WCHODZIĆ, NADMIAR SPALIN", "NIE WJEŻDŻAĆ, NADMIAR SPALIN" i "OPUŚCIĆ GARAŻ, NADMIAR SPALIN".Wyjściami sterującymi NO-COM-NC są zestyki przekaźnika detektora, bezpotencjałowe. Wyjścia te nie mogą w sposób bezpośredni sterować wentylatorami i tablicami ostrzegawczymi, lecz poprzez styczniki.Detektor ten należy zamontować na ścianie lub słupie, na wysokości 150 - 200 cm od podłoża.Szczegółowy opis detektora oraz parametry techniczno-eksploatacyjne - w INSTRUKCJI.