PRODUCENT:
- detektorów gazu
- systemów zabezpieczenia gazowego
IMPEX-ELECTRONICS Janusz Wójcik
(58) 622-82-90 , (58) 622-75-21
jw@impex-electronics.pl
Partyzantów 35, 81-423 GDYNIA

 

Wszystkich naszych Klientów i Konkurentów uprzejmie zawiadamiamy, że PRZEGLĄDÓW i KALIBRACJI detektorów naszej produkcji może dokonywać wyłącznie NASZ SERWIS.

 

Jako Producent jesteśmy odpowiedzialni za nasze produkty i wszelka ingerencja osób lub firm nieupoważnionych zwalnia nas z tej odpowiedzialności

W konsekwencji poszkodowaną stroną jest Klient, czyli UŻYTKOWNIK, który zlecając innej firmie serwis naszych produktów bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie działanie tej firmy, a w przypadku zatrucia ludzi gazami toksycznymi lub wybuchu w przypadku gazów palnych,  odpowiedzialność prawną za skutki tego działania.

 

Na nasze produkty udzielamy GWARANCJI, standardowo 12-miesięcznej oraz niestandardowo 24-miesięcznej i 36 miesięcznej dla naszych stałych Klientów.

 

Ponadto wszystkim naszym KLIENTOM zapewniamy:
- bardzo dobrą jakość naszych wyrobów,
- bardzo dobrą jakość obsługi Klienta,
- szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- coroczną kalibrację naszych wyrobów zarówno w naszym zakładzie, jak również na obiektach Klientów, GRATIS dojazdy na terenie Trójmiasta,
- możliwość zawarcia UMOWY SERWISOWEJ na wykonywanie kalibracji i serwisu wyrobów. Umowa zapewnia Klientowi terminowe przeglądy i kalibracje wyrobów, obniżenie kosztów serwisu o udzielany RABAT oraz niezmienność cennika usług.

 

DLA PROJEKTANTÓW
Poniżej zamieszczamy  DTR detektorów i Systemu Zabezpieczenia Gazowego, w których zawarte są szczególowe informacje dla Państwa projektów.

 

 

 

 

 

 

DLA PROJEKTANTÓW

DTR - garażowy CO
DTR - garażowy LPG
DTR - garażowy CO, LPG
System Zabezp. Gazowego do kotłowni